Skip to content

„Pod vedením KSČ za nové víťazstvá pracujúceho ľudu“

Asi netreba veľmi pripomínať, čo všetko Československo pod vedením KSČ za tie desaťročia stratilo…

Propagandistický plagát Februára 1948 je súčasťou expozície Múzea totality.