Skip to content

Verejne prezentované klamstvá Júliusa Kovácsa – stanovisko Zlatice Kušnírovej a Jozefa Kuciaka

Na jar v tomto roku bola zbúraná nehnuteľnosť, v ktorej boli brutálne zavraždení novinár Ján Kuciak so svojou snúbenicou Martinou Kušnírovou.

Netrvalo dlho, čo na mieste, kde stála nehnuteľnosť začal občan Július Kovács so svojou partnerkou Vlastou verejne tvrdiť, že cieľom zbúrania nehnuteľnosti bolo pred blížiacimi sa voľbami odstrániť pamiatku na dvoch zavraždených ľudí z čoho obviňoval nielen rodičov zavraždených, ale aj Trnavský samosprávny kraj a mňa ako osobu rodičmi splnomocnenú zastupovať ich vo veciach týkajúcich sa predmetnej nehnuteľnosti.

Július Kovács šíril nepravdivé informácie.

Videá s primitívnym nepravdivým a konkrétnych ľudí osočujúcim obsahom pán Kovács šíril na svojom kanáli youtube bez rešpektovania faktov, ktoré sme sa mu snažili vysvetliť v komunikácii prostredníctvom správ na sociálnej sieti ako aj osobne. Jedno zo stretnutí sa uskutočnilo v našich priestoroch, ale o tom neskôr.

Po zdĺhavom a náročnom vysvetľovaní pán Július Kovács pravdepodobne pochopil, ako veľmi prestrelil a to dokonca aj v obvineniach, že sme odstránili ním osadený kríž  z pozemku (oplotenia) a následne sa nám na sociálnej sieti ako aj v súkromnej správe ospravedlnil týmto textom:

Pán Kovács sa vtedy verejným ospravedlním vyhol právnym krokom, ktoré už boli pripravené. Ním cielene poškodené a pošpinené meno svojim ospravedlnením nikomu z nás síce neočistil, no my sme upustili od právnych krokov s tým, že on sľúbil, že už sa to viackrát nestane.

Mýlil sa pán Július Kovács a žiaľ mýlili sme sa aj my. 

A teraz k nedávnym udalostiam v obdobnej veci:

Vo štvrtok 23.11.2023 som bol ako osoba splnomocnená vlastníkmi nehnuteľnosti kontaktovaný políciou s otázkou, či mám vedomosť o tom, že pán Kovács má mať dovolené od spoluvlastníčky nehnuteľnosti Zlatici Kušnírovej sprejovať na múr nachádzajúci sa na pozemku vo Veľkej Mači. Túto informáciu som nepoznal, preto som najskôr musel kontaktovať pani Kušnírovú a pána Kuciaka. Obaja jednoznačne potvrdili, že pánovi Kovácsovi, ale ani nikomu inému takýto súhlas nedali. Zároveň ani ho od nich nik nežiadal, čo pani Kušnírová upresnila informáciou, že pána Kovácsa má zablokovaného niekedy od mája, teda od komunikácie kedy ju a pána Kuciaka osočoval a obťažoval. (Dôkaz: rozhovor následne vyhotovený s pánom Kuciakom a pani Kušnírovou).

Túto informáciu som pri ďalšom telefonáte zo strany policajta prítomného na mieste polícii odovzdal s tým, že vo veci pán Kovács nekontaktoval ani mňa a to napriek tomu, že vie o splnomocnení od vlastníkov a mal ponúknuté kedykoľvek poskytnutie informácií o dianí súvisiacom s touto nehnuteľnosťou.

Policajt ma požiadal, aby som prišiel na miesto, kde sa nachádza hliadka aj aj pán Kovács so svojou partnerkou pani Vlastou. Keďže som bol na ceste zo Žiliny a v tom čase som sa nachádzal v Trnave, musel som prísť domov, vymeniť auto a následne som prišiel na miesto do Veľkej Mače. 

Pán Kovács sa mal policajtom prezentovať kladným stanoviskom resp. povolením od pani Kušnírovej, no keď som sa ho osobne spýtal na predmetné povolenia od vlastníkov, už neklamal a odvolal sa na nejakú tretiu osobu, ktorá mu to mala povoliť, ktorá ale nemá žiaden právny vzťah k predmetnej nehnuteľnosti. Partnerka pána Kovácsa, pani Vlasta, sa priznala, že povolenie od vlastníkov nehnuteľnosti nemali. Z videa je zrejmé, že pred mojim príchodom cielene klamali policajtov a svoje nezákonné konanie zakrývali klamstvom, odvolávaním sa na to, že im sprejovať povolila pani Kušnírová.

(Dôkaz: videozáznam)

A žiaľ, pán Kovács verejne klame aj následne a to dnes už vo viacerých videách zverejnených na YouTube.com, ako aj na sociálnych sieťach.

Následne polícia vyzvala pána Kovácsa, aby odovzdal sprej ktorým sprejoval a aby nastúpil do ich služobného vozidla s tým, že bude predvedený na Obvodné oddelenie PZ.

Po ceste k služobnému autu ma pán Kovács osočoval, urážal a krivo obviňoval moju osobu a ignoroval dobre mienené upozornenie, aby si nevymýšľal. (Dôkaz: videozáznam).

Po odchode policajných hliadok partnerka Júliusa Kovácsa pani Vlasta mala záujem, aby som sa vyjadril na kameru, čo som ja neodmietol (Dôkaz: videozáznam).

Myslím si, že nadmieru trpezlivo som sa snažil vysvetliť, že pán Kovács nebol zadržaný pre obsah napísaného textu na múrik – súhlasím s ním aj ja aj vlastníci nehnuteľnosti, teda rodičia zavraždených Jána a Martiny, ale za to, že toto vykonal bez predchádzajúceho súhlasu na cudzí majetok a to je trestným činom.

Pre mňa až nepochopiteľne vyznievali vyjadrenia pani Vlasty ignorujúce fakty, zákon a vôľu vlastníkov nehnuteľnosti, odvolávajúc sa na slobodu prejavu. Z vyjadrení pani Vlasty vyplýva, že sloboda prejavu je pre nich totožná s poškodzovaním cudzej veci a ignorovaním zákonov.

Pani Vlasta nechcela pochopiť základnú logiku, totiž že neprávo sa nedá napravovať ďalším neprávom.

Rozmýšľanie týchto ľudí a ich vzťah k morálke, etike a dodržiavaniu zákonov ovplyvniť neviem a ani sa o to pokúšať nebudem. Mám však za to, že tri alebo štyrikrát zopakované fakty by mali byť jasné a zrozumiteľné každému príčetnému jedincovi.

Na druhý deň, teda piatok 24.11.2023 v doobedných hodinách ma kontaktoval poverený príslušník OO PZ Sládkovičovo s tým, že ma predvolal na výsluch v predmetnej veci.  Do vyšetrovacieho spisu som odovzdal plné moci overené notárom od vlastníkov nehnuteľnosti a vypovedal som k predmetnému činu.

Priamo v samotnej výpovedi som uviedol niekoľko faktov, ktoré si považujem za potrebné tu a teraz zdôrazniť:

  • S obsahom nápisu nastriekaným pánom Kovácsom súhlasím, ide totiž o konštatovanie faktu, že na mieste boli zavraždení dvaja mladí ľudia
  • Uviedol som, že s obsahom nápisu súhlasia aj vlastníci nehnuteľnosti, teda rodičia
  • Do výpovede som uviedol, že v prípade, že by pán Kovács vopred komunikoval s vlastníkmi a požiadal by o súhlas, s najväčšou pravdepodobnosťou by mu bol nimi daný. Pravdepodobne by bola diskutabilná len forma.
  • Ďalej som vo výpovedi uviedol – a to zdôrazňujem – že vlastníci si škodu vyčíslenú znalcom od pána Kovácsa nenárokujú

(Dôkaz: Zápisnica o výpovedi).


Následne som bol povereným príslušníkom OO PZ vyzvaný k podpísaniu zápisnice a preštudovaniu celého  vyšetrovacieho spisu.

Opätovne som mal za to, že pre nás prípad končí, v čom som sa však veľmi mýlil.

Dlho netrvalo, pravdepodobne krátko po súde resp. po prepustení ma pán Kovács kontaktoval správami cez Messenger (Dôkaz: správy). Ako vidieť v komunikácii, od začiatku a niekoľko krát som pána Kovácsa upozorňoval, že hovorí nezmysly, cielene klame a zavádza a veci si vysvetľuje po svojom. Na záver som mu oznámil, že s človekom ako je on už nechcem mať nič spoločné (niečo podobné ako pani Kušnírová už dávno, s rozdielom že ja som ho doteraz nezablokoval) – (Dôkaz: ďalšia komunikácia). 

Posledným textom a tým aj kontaktom s pánom Kovácsom bola táto moja správa: (Dôkaz: správa z komunikácie)

Následne začali na Youtube kanáli „Modrý Zajačik Július Kovács“ a sociálnej sieti v skupine „Antifico a Antismer01“ pribúdať videá a statusy vyhotovované a pridávané Júliusom Kovácsom, na čo ma upozornili desiatky ľudí.

Po preštudovaní si obsahu ako uverejnených videí tak správ musím konštatovať nasledovné:

  • Pán Július Kovács klame a verejnosť aj po niekoľkonásobnom upozornení  že klame, ďalšie klamstvá cielene rozširuje ďalej. 
  • Pán Kovács klame v tom, že mal súhlas pani Kušnírovej
  • Klame v tom, že som ja zadrátoval pozemok – na ďalšom videozázname je vidieť, kto pozemok zadrótováva. Je to jeho partnerka pani Vlasta.
  • Klame v tom, že som ja odstránil či dokonca ukradol kahance, kvety alebo niečo iné z kríža, či preniesol som to za múr v nejakých mechoch. V tomto pán Kovács klame s cieľom privodiť trestné stíhanie inej osobe, v tomto prípade mne, keďže vo veci podľa mojich informácií podal na polícii oznámenie. Dovolím si spomenúť, že vo Veľkej Mači som nebol minimálne tri dni pred 17. novembrom a bol som tam až na výzvu policajta, 23. novembra 2023 v popoludňajších hodinách. O tom, že malo byť niečo odniekiaľ niekam premiestnené som sa dozvedel až od pána Kovácsa.
  • Nepochybujem o tom, že pánovi Kovácsovi je jasné, že toto je možné zistiť napr. prostredníctvom bezpečnostných kamier nachádzajúcich sa v obci a iným spôsobom.

Pán Kovács klame aj v tvrdení, že ja som zavolal políciu v čase, kedy on sprejoval nápis na múr. Ako som uviedol vyššie, o veci som netušil a ani by ma nenapadlo, že sa pán Kovács zníži k protiprávnemu konaniu a doteraz jeho kroky nechápem. Pevne však verím, že nešlo o vopred pripravené konanie s cieľom upútať pozornosť na svoju osobu a to aj za cenu vedomého porušenia zákona. To by totiž významne menilo právnu situáciu pre pána Kovácsa a jeho partnerku.

Asi nemusím priemerne inteligentným jedincom vysvetľovať, že dva posledné body budú s najväčšou pravdepodobnosťou vyhodnotené ako krivé obvinenie konkrétnej osoby a to znovu verejne a znovu pánom Kovácsom.

V podstate sa dá povedať že vo videách pán Kovács hovorí pravdu výlučne pri tvrdení, resp. konštatovaní faktu, že nápis nasprejoval on. To mu však bolo dokázané aj pri vyšetrovaní dozorovanom prokurátorom Okresnej prokuratúry a Okresným súdom. 

Zverejňovania častí videí vyhovujúcich pánovi Kovácsovi,  selektívne zverejňovanie informácií, ktorými v skupine Antifico a Antismer01 „kŕmi“ členov tejto skupiny a jeho manipulatívne podsúvanie rôznych statusov  naznačuje, že konanie pána Kovácsa má pre neho zmysel a že ním sleduje konkrétny ciel. Tým cieľom môže byť  snaha získať finančný prospech vo forme darov od členov skupiny a divákov jemu, človeku prezentujúcemu sa ako ukrivdená osoba a „mučedník“ obetovávajúci sa za zavraždených mladých ľudí. Snaží sa navodiť atmosféru, že aj jeho obetovanie je konkrétnymi osobami marené. 

Pán Július Kovács prakticky pod každým zverejňovaným videozáznamom a statusom na sociálnej sieti uvádza žiadosť o finančnú podporu s číslom účtu, kam majú dary ľudia posielať. A podľa komentárov sa tak aj deje. Je smutné a nezákonné, že na základe zvereňovania nepravdivých informácií v materiáloch, pod ktorými výzvy na podporu sú.

Je smutné, že pán Július Kovács sa neštíti verejne šíriť videá s klamlivým obsahom a dokonca v jednom zo svojich publikovaných videí zverejniť informácie, ku ktorým sa pri návšteve našej nehnuteľnosti dostal. Ide o informácie citlivého charakteru týkajúce sa bezpečnosti našej rodiny a to aj nášho syna, ktorý je chránenou osobou zo zákona. Pán Kovács zverejnením týchto informácií priamo ohrozil bezpečnosť mojej rodiny, čo samozrejme nemôže zostať bez odozvy z našej strany.  

Sám pán Kovács sa vo svojich videách vyjadruje o tom, že som novinár a bolo mi auto podpálené a bojujem s drogovou mafiou. Aj v tomto prípade však v časti „drogovou mafiou“ nie je informácia z jeho strany pravdivá. Z mojej strany dlhodobo ide o poukazovanie na neprávosti a nezákonnosti v samosprávach, čo však nie je o nič menej nebezpečné, ako ním spomenutá mafia. Dovolím si to povedať preto, lebo podľa nateraz známych indícií malo byť podpálenie auta objednané vplyvnými ľuďmi z komunálnej politiky a práve cez ľudí momentálne už si odpykávajúcich tresty za drogovú trestnú činnosť. Aj v tomto prípade pán Kovács šíri nepravdivé informácie, a to napriek tomu, že odo mňa pri osobnej návšteve dostal do daru dva našim OZ vydávané časopisy Transparentná samospráva a o veci sme spolu hovorili.

K podpáleniu auta sú materiály voľne dostupné z verejných zdrojov.

Iba pred niekoľkými hodinami pán Július Kovács (neviem či v príčetnom stave) verejnosti v jednom zo svojich videí oznámil zverejnenie … pravdepodobne mal na mysli hodinu publikovanú informáciu, v ktorej moju osobu spája so spoluprácou s bývalou komunistickou ŠTB. Pán Kovács skutočne následne zverejnil aj záznam z registrov ŠTB. (Dôkaz: video zverejnené pánom Kovácsom).

Pán Kovács následne asi po hodine, zverejnil na sociálnej sieti tento status, kde ma verejne označil za spolupracovníka ŠtB.

Už zo zverejneného statusu pánom Kovácsom vyplýva, že kategória v ktorej sa záznam v zväzkoch ŠTB nachádza, sa jedná o kategóriu „KTS“. Priamo nad zverejneným záznamom zo zväzkov je jasne a zrozumiteľne v červenom obdĺžniku vymenované, ktoré kategórie sú tzv. vedomými spolupracovníkmi s ŠTB.

Kategória KTS sa tam nenachádza!!

 

Znamená to teda, že pán Kovács znovu a cielene o mojej osobe verejne rozširuje ďalšie nepravdivé  informácie, ktoré sú značnou mierou spôsobilé poškodiť moje meno v spoločnosti, poškodiť ma v podnikaní a pán Kovács sa cielene snaží spochybniť moju osobu ako takú. 

Dôkaz: odborné stanovisko historika ku kategórii KTS priamo aplikované na moju osobu, zverejnené pred niekoľkými mesiacmi a verejne dostupné na internete.

 

V tomto stanovisku sa nachádza judikatúra Ústavného súdu a doklad vydaný Ústavom pamäti národa potvrdzujúci, že so spoluprácou ŠTB nemám nič spoločné.

https://www.seredonline.sk/2023/04/15/bol-milos-majko-spolupracovnikom-statnej-bezpecnosti/

Z uvedeného materiálu vyplýva, že opätovne pán Július Kovács klame, čo dokazuje aj písomný dôkaz vydaný priamo Ústavom pamäti národa už pred cca 8, možno už 9 rokmi.

Zároveň je v článku historikom vysvetlené, čo kategória „KTS“ znamená:

(https://www.upn.gov.sk/sk/vysvetlivky-k-registracnym-protokolom/): KTS – spis kandidáta tajnej spolupráce. Spis zhromažďoval údaje previerkového charakteru na osobu, ktorá MALA byť získaná na spoluprácu. Koho by však téma spolupracovníkov ŠtB zaujímala viac, môže si prečítať ďalšie informácie ÚPN.

Český Archiv bezpečnostních složek  vysvetľuje kategóriu podrobnejšieKandidát tajné spolupráce (KTS) – Byl vybírán pracovníkem kontrarozvědky na základě osobních předpokladů. Následovala (bez vědomí dotčené osoby) prověrka, během které pracovník kontrarozvědky shromažďoval různými způsoby veškeré informace o kandidátovi tak, „aby její výsledek byl maximálně objektivní“. Zkoumala se spolehlivost kandidáta a „schopnost dodržovat konspiraci“. Pro kontrolu kandidáta byl využíván odposlech a jiní prověření tajní spolupracovníci. Další metodou prověřování mohl být osobní kontakt, který byl „uskutečňován tak, aby nebyla předem narušena konspirace budoucího tajného spolupracovníka a aby ani jemu nebyl odkryt skutečný důvod osobního styku“. Na základě informací shromážděných během prověrky bylo později rozhodnuto, zda se kandidát stane tajným spolupracovníkem, či nikoli.

Toto netvrdí len historik a ÚPN, ale aj nález Ústavného súdu ČSFR a to už z roku 1992:

Prečo ÚPN kandidáta tajnej spolupráce nezaraďuje medzi vedomých spolupracovníkov? Už v roku 1992 Ústavný súd ČSFR nalez-us-pl-1-1992 rozhodol o tejto skutočnosti: „Neosvědčují totiž vědomou spolupráci, pouze vyjadřují záměr orgánů Státní bezpečnosti takto podchycené osoby do budoucna pro vědomou spolupráci získat. Co do skutkového závěru v této části odkazuje se jak na několikrát již zmíněné směrnice ministerstva vnitra, tak na svědecké výpovědi dr. Šetiny, dr. Novotného a Jar. Bašty; z nich jednoznačně vyplývá, že zápisy v této kategorii napadeného zákona byly prováděny nejen bez vědomí zapsaných osob, ale často i s úmyslem pracovníků Státní bezpečnosti předstírat svoji služební horlivost a aktivitu (čárkovací kód).“

Takže aj v tomto prípade bez najmenších pochýb pán Július Kovács vedome a cielene, verejne šíri nepravdivé informácie o mojej osobe.

Ďalším verejne prezentovaným klamstvom pánom Kovácsom je nazývanie ma riaditeľom komunistického múzea KSČ. Nie, nie som riaditeľom múzea komunizmu a už vôbec nie múzea KSČ. Som zakladateľom Múzea totality. Pre jednoduchších ľudí ťažšie schopných chápať písaný text, významy a pojmy uvádzam nasledovné:

Slová demonštrácia a menštruácia sú foneticky pomerne podobné, ale každé z nich hovorí o úplne odlišnej veci. Že toto a rozdiel medzi múzeom komunizmu a KSČ a Múzeom totality nechápe osoba s vysokoškolským vzdelaním je smutné, vidiac však video, v ktorom ohlásil bombastické „odhalenie“, začínam chápať dôvody.

Na mysli mám toto video,  v ktorom pán Július Kovács verejnosti názorne prezentuje svoje mentálne schopnosti:

Keby pán Kovács mal záujem šíriť pravdu a zistiť o aké múzeum sa jedná, stačilo by si načítať jeho oficiálny web:

V úvode, resp. príhovore zakladateľa múzea (pre menej chápavých mojej osoby) z tohto úvodu citujem:

Najmä v ostatných rokoch pozorujeme účelové prispôsobovanie si histórie a dobových udalostí aktuálnym potrebám politikov a skupín ľudí oslavujúcich dobu socializmu a vtedajšie totalitné zriadenie. Podceňujú alebo ignorujú perzekúcie občanov pre iné politické názory alebo náboženské presvedčenie, zákaz slobodne cestovať a všade prítomnú cenzúru.

Mnohokrát hlavne mladí ľudia hľadajúci informácie na internete nerozlišujú zdroje ich pôvodu. Spravidla sa im ponúknu informácie manipulované z časti, alebo úplne pozmenené a tak sa môže stať, že z neznalosti sa podieľajú na  ďalšom šírení  vlastne  cielenej propagandy.

Takto sa stáva, že udalosti z augusta 1968 roku namiesto  Okupácie Československa vojskami Varšavskej zmluvy sú účelovo prezentované ako ochrana socialistických hodnôt a sociálnych istôt pre občanov, či Nežná revolúcia  z Novembra 1989 ako prevrat réžii eštébákov a disidentov, ktorí sa následne dostali k moci, aby zničili  Československé hospodárstvo, rozpredali štát a nabalili sa na ňom.

V totalitnom režime som prežil prakticky 21 rokov svojho života. Pre nevhodný kádrový profil (otec vystúpil z KSČ na protest proti vpádu okupačných vojsk v ´68) ma po maturite nezobrali na žurnalistiku a to napriek tomu, že som mal už do skúšok uverejnené desiatky článkov a fotografií v dennej tlači. Otec mal zastavený postup v zamestnaní a aj vzhľadom k rodine žijúcej vo vtedajšej Nemeckej Spolkovej Republike, sme medzi “obľúbencov” vtedajšieho režimu nepatrili.

Pádu komunistického režimu v ZSSR a následne vo východnom bloku, teda významne napomohla tragická a doteraz najväčšia havária  atómovej elektrárne  v Černobyle. Odstraňovanie následkov havárie a náklady materiálne,finančné, ale aj ľudské boli tak vysoké, že v danom čase už aj tak hodne finančne vyčerpaný Sovietsky zväz  nemal šancu udržať komunistický režim ďalej funkčný a to ani s pomocou svojich satelitov.


 

V úvode tohto príspevku, ktorý by nevznikol za predpokladu, že by k verejnému šíreniu klamstiev nepostačovalo vedieť čítať a písať a mať prístup k internetu, som pripomenul ospravedlnenie, ktoré sme v minulosti za osočovanie Júliusom Kovácsom akceptovali.

Dnes je ale situácia iná. Pán Kovács systematicky a cielene už 5 dní verejne šíri o konkrétnej osobe (ľuďoch) klamstvá, ktoré vizuálne vidia, vedome a verejne zdieľajú a rozširujú stovky, možno tisícky ľudí. Desiatky ľudí bez akéhokoľvek preverenia informácií poskytovaných im pánom Kovácsom osočujú, urážajú, dehonestujú a obviňujú opätovne verejne človeka, ktorého nepoznajú a z vecí, ktorých význam možno ani nepoznajú. Neznalosť ich však neospravedlňuje a preto sú spoluvinníkmi tohto nezákonného konania a dokumentácia ich príspevkov je súčasťou trestného oznámenia a bude aj občianskej žaloby. 

Dlhodobo, minimálne 10 rokov upozorňujem orgány činné v trestnom konaní na nebezpečenstvo plynúce z ľudskej hlúposti a nevzdelanosti a na to, že situácia sa len zhoršuje. Ľudia sú povrchní a sú ochotní šíriť hocičo, nehľadiac na možné následky ako pre osoby, ktorých sa to týka, tak aj pre nich. Napriek tomu, že som členom  skupiny na FB založenej pánom Kovácsom, úmyselne som doteraz do nej nedal jedinú moju reakciu na všetky oplzlosti a nechutné reakcia týkajúce sa moje osoby. Dnes sa situácia zmenila. Ako obrana mojej osoby, tak novín, Múzea totality, ale aj povinností súvisiacich s nehnuteľnosťou vo Veľkej Mači bude vykonaná právnou cestou.

 

Trestné oznámenie bolo podané a občianska žaloba smerujúca k vymoženiu ujmy a to aj nemajetkovej je spracovávaná advokátskou kanceláriou.

Miloš Majko