Skip to content

Rudí prezidenti – Sjednotitel ve strachu Klement Gottwald, dokument

Zmenil Československo na generácie. Presadil ideológiu, ktorej zlo cítime doteraz…

Múzeum totality: Aj takto niekto dokázal znehodnotiť bustu K.Gottwalda. Po jej zakúpení do zbierok Múzea totality, prešla busta základnou rekonštrukciou.