Skip to content

Kto, kedy, ako a prečo rozdelil povojnovú Európu?

Faktograficky a obsahovo mimoriadne dobre spracovaný filmový dokument o tom kto, kedy ako a prečo rozdelil povojnovú Európu a čo teda bolo dôvodom k rozpútaniu Studenej vojny.

Presne tieto filmové dokumenty umožňujú spoznávanie histórie, hľadanie súvislostí a pochopenie významnej paralely medzi minulosťou a súčasnosťou.

Práva poznanie faktov a historických súvislostí nám ukazuje dôvody a odhaľuje spôsoby konania súčasných mocností. V súvislosti vojenskej agresie Ruskej federácie (nástupník bývalého ZSSR) voči inej zvrchovanej krajine.

Bez poznania histórie, iba ťažko pochopíme súčasnosť a môžeme sa správne pripraviť na budúcnosť.

 

Prvú časť reportáže z tohtoročného Berlína nájdete tu: