Skip to content

Co se z Československa vyváželo za socialismu

Zamysleli ste sa niekedy na tým, čo bývalé socialistické Československo vyvážalo do zahraničia?

Najlepšie sa odpoveď na túto otázku opätovne dozvieme z dobových dokumentov a spravodajstva natočených v danej dobe a to v tomto dokumente: