Skip to content

Bitva o Černobyl – zápas o Černobyl (Chernobyl) bol posledným zápasom bývalého ZSSR

Veľmi dobre spracovaný dokument o Černobyle – Chernobyl a zápase pri odstraňovaní následkov tejto doteraz najväčšej havárie v dejinách využívania atómu na mierové účely.

Odporúčame dokument pre oboznámenie sa so systémom fungovania totalitného režimu v bývalom Sovietskom zväze, propagandy a spoliehania sa na oddanosť sovietskeho človeka za vlasť a ideály položiť život.

Bitva o Černobyl

V Múzeu totality sa okrem figuríny oblečenej v originálnom zásahovom obleku hasiča z roku 1986, teda identickom, v akom zasahovali hasiči pri hasení požiaru hneď po výbuchu 4. reaktora Černobylskej atómovej elektrárne, nachádza aj vitrína s množstvom odbornej i populárno vedeckej literatúry, novín a časopisov viažúcich sa k tejto havárii.