Skip to content

„Socialistický pouštěč“ – Waldemar Matuška v emigraci z rádia Hlas Ameriky na silvestra 1987

Aj tento záznam Hlasu Ameriky pre Československo je svojim spôsobom unikátny. Vo Všeobecnosti totiž platí, že záznamov vysielania Hlasu Ameriky pre Československo zostalo zachovaných veľmi málo. Keď aj nejaké sú, ich kvality zodpovedá vtedajším možnostiam záznamu zvuku.

Nepochybne veľa nahrávok bolo znehodnotených, až zničených časom a nekvalitou pások, ich nevhodným skladovaním, či náhodným / nechceným premazaním vzácneho záznamu. Prípadne boli nosiče poškodené vlhkosťou, mechanicky, alebo sa stratili, či skončili v kontajneri na odpadky.

Každý záznam zachovaný pre archívne účely a k štúdiu režimu budúcimi generáciami, je teda cenný.

Tu je záznam exilanta Waldemara Matušku:

Aj my sme prispeli k uchovaniu pamäti národa a to vyhotovením nahrávky vysielania Hlasu Ameriky pre Československo v auguste 1989, archivovaním originálnej audiokazety s nahrávkou a jej následnou digitalizáciou.

V súčasnosti sa nahrávka spolu s ostatnými dochovanými nachádza v archíve Múzea totality.

My sme sa rozhodli zachovanú nahrávku zverejniť. Nájdete ju tu: