Skip to content

Doprava v Česko-Slovensku takmer 3 roky po páde totalitného režimu

Spravodajstvo televízie prinieslo informácie o mimoriadne zlom stave MHD v Bratislave a zlých vyhliadkach hromadnej dopravy v hlavnom meste.

Doslovne bola reč o bezpečnosti MHD.

Spomínate si?