Skip to content

Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka

Je príjemné zistiť, že obdobným témam sa venuje viac ľudí. Hlavne, keď ide o témy na bádanie, získavanie dát, ich analyzovanie a spracovanie náročné a v konečnom dôsledku nie určené pre úplne širokú verejnosť.

Niektoré témy prinášané na SeredOnLine.sk, v ďalších našich médiách a špecializovaných weboch totiž prioritne slúžia na zachovanie pamäti národa a štúdium prevažne o tému sa zaujímajúcich odborníkov.

Prinášame výborne vyhľadaný a spracovaný materiál o publikovaných článkoch týkajúcich sa disidenta Petra Cibulku. Materiál priniesol portál  Watson.sk.

Zatrpknutí bojovníci: Petr Cibulka

Osud prednovembrového disidenta, signatára Charty 77 Petra Cibulku (nar. 27. 10. 1950) ) nie je success story v pravom slova zmysle. Bol a aj zostal outsiderom, na rozdiel od mnohých generačných druhov v kritických chvíľach neuhol ani sa nezlomil. Jeho život je sledom sklamaní a zápasu o prežitie. Bol aj zostal radikálny, začiatkom 90-tych rokoch publikoval zoznamy spolupracovníkov Štb, čím si prakticky vynútil ich oficiálne zverejnenie. Posledné desaťročia so svojim siderickým kyvadlom odhaľuje ruských agentov v českej spoločnosti a vychádza mu, že takmer každý je ruský agent. Fantazíruje o vojne civilizácií niekedy okolo roku 3000, ale vzápätí po anexii Krymu prekvapivo presne predpovedá budúci útok Ruska proti Ukrajine…

Množstvo údajov o Petrovi Cibulkovi nájdete tu:

Originálny materiál nájdete tu:

https://watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4977