Skip to content

Čo je treba vedieť o školskom stravovaní?- leták zo socializmu

Aj takéto originálne letáky sú v archíve Múzea totality. Ak chcete vedieť, ako sme vnímali školské stravovanie pred zhruba štyrmi desaťročiami, máte možnosť aj z tohto propagačného letáku.