Skip to content

Kto je Vladimír Putin a aká je jeho minulosť?

Zajtra uplynú dva roky od priameho a otvoreného masívneho vojenského zásahu a následného obsadzovania územia suverénnej Ukrajiny okupačnými vojskami armády Ruskej federácie.

Na vojenskú intervenciu na území cudzieho štátu dal rozkaz prezident Ruskej federácie Vladimír Putin.

Kto je Putin, akú má minulosť a čo robil za totalitného komunistického režimu bývalého ZSSR?

Putin bol dôstojníkom obávanej KGB s pôsobnosťou v bývalej Nemeckej demokratickej republike  (NDR), ktorá bola satelitom pod vplyvom ZSSR a aj v bývalom Československu, ktoré bolo rovnako pod výrazným vplyvom totalitného Sovietskeho zväzu.

Viac sa záujemcovia môžu dozvedieť z literatúry a to napr. aj knihy pod názvom „Sloužil jsem s Putinem u KGB“,ktorá sa nachádza v knižnici Múzea totality.