Skip to content

Ďalšia polica v knižnici Múzea totality je zaplnená novými knihami

Len včera vyzdvihnuté knihy v antikvariáte v Prahe, sú po nočnom triedení a dokumentovaní  založené v knižnici Múzea totality a pripravené na štúdium totalitného režimu v bývalom socialistickom Československu.

Hlavne tie obsahovo najhodnotnejšie knihy budú predstavené samostatne postupne nielen na stránke  https://www.muzeumtotality.online/, ale aj v našich médiách.

Viacej kníh bolo doplnených aj do poličky s témou Železná opona a prekročenia hraníc ČSSR za totality: