Skip to content

Alkoholikov za volantom a zlodejov máme dosť aj medzi vlastnými občanmi a politikmi

Už 2 roky sa o Ukrajine v celej spoločnosti hovorí výrazne viac ako tomu bolo v minulosti. Spôsobil to nielen samotný vojenský konflikt a okupácia Ukrajiny ruskou armádou, ale aj odídenci z Ukrajiny pred vojnou.

Nepopierateľným faktom je, že pred vojnou za hranice Ukrajiny, teda do bezpečia, odišli najmä ženy so svojimi deťmi. Boli ich stovky tisíc. Niektoré sa domov už vrátili, no množstvo odídencov z Ukrajiny sa v zahraničí ešte nachádza a nachádzať ešte dlho bude.
Nie je tajomstvom, že veľa hlavne mladých dievčat ale aj párov na Slovensku a ďalších krajinách EÚ plánuje zostať žiť aj po skončení vojny. Je to pochopiteľné. Vedia, že na Ukrajine ešte dlhú dobu životnú úroveň krajín EÚ nedosiahnu.

Medzi státisícmi odídencov sa rovnako ako v každej spoločnosti nájdu aj jedinci, ktorí si pohostinnosť a určitým spôsobom aj obetu tých, ktorí im poskytli možnosť zostať v bezpečí pred vojnou, nevážia. Dnes už evidujeme dokonca aj ľudí páchajúcich trestnú činnosť, či jazdiacich pod vplyvom alkoholu. Dokonca niektorí rôznymi spôsobmi zneužívajú aj systém pomoci vytvorený členskými krajinami EÚ. Prirodzene, zďaleka sa nejedná o väčšinu a tak ako v každej spoločnosti, práve táto menšina robí zlé meno celému národu.

Aj v tak malom meste akým je Sereď, sme za posledné obdobie medializovali už 3 prípady porušenia zákona práve občanmi Ukrajiny. Nie vo všetkých prípadoch však išlo o odídencov pred vojnou. Treba si uvedomiť, že na Slovensku bolo aj pred vojnou veľa Ukrajincov, ktorí sem prišli za prácou a po okupácii Ukrajiny, teda 24.2.2022, sa na Ukrajinu už nevrátili.

O Ukrajincoch, ktorí na Slovensku porušili zákon, alebo robili hanbu Ukrajincom žijúcim u nás, sme písali tu:

Posledný prípad medializovaný dnes, úplne jasne dokazuje pravdivosť vyššie uvedených informácií.

Opätovne výbornou prácou Mestskej polície bol pri krádeži zadržaný človek, ktorý by mal byť za svoj čin riadne odsúdený a v záujme vysporiadania sa našej krajiny s osobami schopnými okrádať iných, by mal byť cudzineckou políciou obratom deportovaný na štátnu hranicu s Ukrajinou, kde by mal byť odovzdaný orgánom Ukrajiny. Netušíme, či sa na osoby, ktoré sa dopustili porušenia zákona u nás, vzťahuje branná povinnosť na území ich domovského štátu, no v každom prípade, alkoholikov za volantom a zlodejov máme na Slovensku dosť aj medzi vlastným obyvateľstvom.

Vždy pri svojom cestovaní po svete som si plne vedomý nutnosti striktne dodržiavať legislatívu štátu v ktorom sa nachádzam a nepoznám krajinu, ktorá by na vlastnom území takýchto ľudí vítala.

Ukrajinu mám precestovanú pomerne slušne a som za všemožnú pomoc občanom poskytnutých vojnovým konfliktom vyvolaným Ruskou federáciou. No všetko musí mať svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať a zákon si musia ctiť Ukrajinci žijúci na Slovensku rovnako, ako si ho ctím ja pri každej návšteve ich krajiny.