Skip to content

Známky z bývalej Nemeckej demokratickej republiky – NDR – DDR v Múzeu totality

Ďalšie známky z bývalej Nemeckej demokratickej republiky, sa nám za výhodných podmienok podarilo získať od zberateľa z Košíc.

Už sú vystavené vo vitríne  expozície spolu s Berlínskym múrom, mapami, plánmi miest, diapozitívmi, fotografiami a ďalšími artefaktami bývalej NDR.