Skip to content

Aj na kritiku je potrebné poznať fakty. Inak je z občana maximálne vulgárny hlupák

Sereď | Realizácia dočasnej odstavnej plochy pre autá a bicykle pri železničnej stanici v Seredi je v podstate ukončená. Čaká sa na kolaudáciu a priestor bude odovzdaný do užívania.

Pri železničnej stanici vzniká základ na bezpečné odstavenie auta či bicykla pre cestujúcich a to aj na celý deň.

Realizáciu plochy sme sledovali a dokumentovali priebežne. Písali sme o nej napríklad tu:

Večne nespokojní jedinci vždy sa sťažujúci bez poznania faktov. Alebo že by opačne – fakty poznajú, no za každú cenu zneužívajúc anonymitu internetu cielene útočia na konkrétne osoby? Nie, nekritizujú vecne, nenavrhujú riešenia, ale chrapúnsky, vulgárne osočujú a nepravdivé informácie využívajú na neoprávnené útoky.

Jedným z takýchto diskutujúcich je aj anonym vystupujúci pod niekoľkými nickmi.

Príspevok anonymného diskutujúceho pod článkom:

Ty moj boh 13. marca 2024, 10:57  Kurbel to si pojebal na plnej ciare 🤣
Vyzera to jak v rusku. Uz len dieru do zene vykopať ako hajzel

Tak povedzme si teda fakty. Získali sme ich jediným telefonátom s kompetentnou osobou z MsÚ:

Odstavná plocha ŽSR

–          Začiatok rokovania so ŽSR rok 2019

–          Spracovávanie štúdie odstavnej plochy rok 2019-2020 podľa podmienok ŽSR

–          Určenie pozemku a podpis zmluvy 2020

–          Proces územného a stavebného povolenia rok 2020 -2023

–          Verejné obstarávanie koniec roka 2023

–          Realizácia 2024

V rámci komunikácii so ŽSR boli návrhy zo strany mesta na prenájom pozemkov na parkovanie v pravej časti objektu ŽSR, kde už je hotová betónová plocha. Vyčlenenie pozemkov bolo zo strany ŽSR len na zmluvne prenajatom pozemku (ľavá strana objektu ŽSR pri koľajisku). Nakoľko je nájomná zmluva na dobu 10rokov, tak podmienky realizácie dočasnej odstavnej plochy boli vo forme štrkodrvy.

Mesto urobilo maximum prác v danej lokalite  pre občanov a verejnosť v rámci zvýšenia počtu odstavných plôch pre autá a taktiež zákazníkov ŽSR a zároveň aj pre cyklistov, nakoľko cykloprístrešok a motorové vozidlá  budú monitorované z hľadiska bezpečnosti.

Do budúcna mesto Sereď plánuje rozšírenie predmetnej plochy v prípade disponibilných finančných prostriedkov.

    S pozdravom

Ing. Marián Šišo
Oddelenia realizácie projektov, rozvoja mesta a verejného obstarávania
vedúci oodelenia

V súhrne faktov sme zvýraznili podstatné skutočnosti, ktoré presne dokazujú, kto, čo, kedy do*ebal (terminológia diskutujúceho) diskutujúcim kritizovaný projekt. Aj keď ani to v tomto prípade nie je úplne presné. Stačí si prečítať fakty.

Takže sumár nielen vulgárnemu indivíduu, ale aj ostatným občanom zaujímajúcim sa o problematiku:

  • zámer mesta bol parkovisko realizovať na vybetónovanej ploche – ŽSR pozemky neposkytlo
  • ŽSR nesúhlasilo s betónovaním na pozemku prenajatom mestu
  • zámer, štúdia a povolenia sa začali riešiť hlboko v predchádzajúcom volebnom období, teda pod vedením mesta primátorom Tomčányim
  • súčasné vedenie mesta a kompetentné osoby hľadali spôsoby, ako dočasnú odstavnú plochu v rámci zmluvných podmienok a možností urobiť čo najlepšie – osobne som bol pri tom, keď sme robili reportáž počas realizácie
  • dočasná odstavná plocha bude pre ľudí k dispozícii zdarma – v Trnave neďaleko železničnej stanice za parkovanie na deň som zaplatil bez pár centov 10 Eur

Záver:

Verejný útok anonymného diskutujúceho bol teda úplne neoprávnený, resp. bol smerovaný voči nesprávnej osobe, aj keď vzhľadom na fakty je na zváženie, či by iní v minulosti vyrokovali iné podmienky. Ide o ochranné pásmo a majetok železníc, tak možno ani nie.

Z môjho pohľadu rozdiel medzi súčasným vedením mesta je zásadný – vedenie mesta s občanmi a médiami komunikuje. Z našich daní nezákonne neplatí hovorcu, ktorý komunikáciu odmietal desaťročie a stále doťahuje veci a sanuje následky (dokonca aj nekonania bývalého vedenia) dlhodobo neriešených, nedostatočne, alebo zle riešených problémov priamo sa dotýkajúcich života v meste a nás občanov.

Nič nie je a nikdy ani nebude  ideálne. Aj dnes by to mohlo byť lepšie, dôslednejšie a v mnohých prípadoch výrazne tvrdšie. Dôležitá je ale snaha a smerovanie, ktoré už na prvý pohľad je výrazne odlišné. V prospech väčšiny občanov a v súlade s verejným záujmom.

Ospravedlní sa diskutujúci neprávom verejne a vulgárne osočenému primátorovi, alebo „len“ otočí list a bude pokračovať ďalej?

– – –

Aktuálny stav: