Skip to content

Hliadka Bezpečnosti práce

Tak teda takýmto odznakom za socializmu boli označení členovia hliadky Bezpečnosti práce ROH.

Mimoriadne zachovalý originál odznaku sa nám podarilo získať do expozície Múzea totality.