Skip to content

Originálna splátková knižka na šijací stroj

Originálna splátková knižka na šijací stroj vydaná  SINGER SEWING MACHINE COMPANY na konkrétnu osobu z Trenčína, dňa 11.01. 1929.

Knižka obsahuje návod na obsluhu stoja a sú v nej lepené kupónové známky s potvrdením výšky splátok.

Kupec v pravidelných splátkach za šijací stroj mesačne platil po 60 Kč.

Knižka je na svoj vek  zachovalá a cenná na nej je jej kompletnosť. K predmetnej osobe v Múzeu totality máme zachované aj iné dokumenty, ktoré si predstavíme inokedy.

Všetky dokumenty sú uložené v Múzeu totality  a sú k dispozícii k štúdiu.