Skip to content

Originálne vstupenky do Kina Sloboda v Trnave

Dve originálne vstupenky do  Kina Sloboda v Trnave sme získali do zbierok Múzea totality. Sú z roku 25.V. 1953 a v hodnote po 20 Kčs.