Skip to content

„Ľuďom z Východnej Európy, ktorých túžby som sa snažil podporovať“ – George Soros

Snáď najčastejšie kritizovaným finančníkom zo Západného sveta kritizovaným nielen súvislosti nepoznajúcimi jedincami náchylnými šíriť každý nezmysel, ale aj populistickými politikmi súčasnej doby, je práve  George Soros.

Aj v diskusiách pod našimi článkami slaboduchí jedinci dokážu v negatívnom kontexte vygrcať jeho meno hneď niekoľkokrát.

Napríklad včera tento príspevok, ktorého autor by v právnom štáte nepochybne získal  pozornosť OČTK:

„Postaviť túto Sorosovu kurvu k múru a zastreliť za vlastizradu. Bodka, vymaľované a potom všetkých tých bastardov PS.“

Samozrejme, že príspevok je v diskusii pod článkom  Zuzana Čaputová: „Atmosféra na Slovensku je aj po voľbách poznačená nenávisťou“.

V právnom štáte. Je ním ale Slovensko, keď obdobné vulgárne výroky dav beztrestne kričal na verejnom priestranstve pod dohľadom dnes vrcholových, vtedy kandidujúcich politikov?

Ale späť k finančníkovi Sorosovi.

Najhulvátskejšími sú práve už spomenutí jedinci nepoznajúci historické súvislosti a fakt, že bez ľudí ako je práve George Soros a jemu podobní, by vo Východnej Európe a samozrejme aj v Československu  buď revolúcie nenastali, došlo by k nim výrazne neskôr a ťažko hovoriť či tak civilizovaným spôsobom.  Alebo by došlo len ku kozmetickým úpravám a veľa by sa toho nezmenilo.

No a práve títo ukričaní jedinci by o sociálnych sieťach a slobode na internete akurát tak snívali obdobne, ako tomu je v iných krajinách s diktátorskými režimami.

Faktom je, že práve George Soros financoval disent aj v bývalom Československu a napr. Charte 77 poskytol milión USD. Soros Československým disidentom pomohol prežiť  obdobie perzekúcií a prenasledovania totalitným komunistickým režimom.

Viac sa záujemca o historické fakty dočíta napr. v knihe George Soros – Směnka na demokracii, v ktorej sa autor venuje vzostupu a pádu Sovietského systému. Kniha bola  vydaná v roku 1991.

Túto knihu máme aj v knižnici Múzea totality.