Skip to content

Súostrovie GULAG Архипелаг ГУЛАГ – Archipelag GULAG – základy súčasnej Ruskej federácie sú založené na utrpení miliónov ľudí

A pokračuje to aj v súčasnosti. Bez milosti, citu a brania ohľadu na osudy občanov iných národov, ale aj vlastných.

Súostrovie GULAG  Архипелаг ГУЛАГ – Archipelag GULAG  je asi najznámejším dielom o násilí, perzekúciách, unášaní ľudí a totalitnom režime v bývalom Sovietskom zväze.

Popri ostatných dielach a dokumentoch z bývalej totality, súčasťou knižnice Múzea totality je aj toto dielo svetového významu.

Súostrovie Gulag (rus. Архипелаг ГУЛАГ – Archipelag GULAG) je trojdielna umelecko-faktografická kniha o represiách v Sovietskom zväze v rokoch 1918 – 1956 od ruského spisovateľa Alexanda Solženicyna. Predstavuje jedno z najznámejších diel, ktoré popisuje väzenský systém Gulag v Sovietskom zväze v 20. storočí. Autor Alexander Isajevič Solženicyn strávil v gulagu osem rokov svojho života. Dielo je trilógia, pozostáva z troch zväzkov (Súostrovie Gulag I. – III.), ale autor vydal aj skrátenú verziu.

Zdroj: Wikipedia.org