Skip to content

Disident Anton Selecký – Zore slobody

DVD Zore slobody Antona Seleckého už je k dispozícii v knižnici Múzea totality. Ide o materiál disidenta totalitného režimu známeho aj z tzv. „Bratislavskej päťky“.