Skip to content

Knižnica Múzea totality bola rozšírená o 5 metrov políc

Tisíce kníh, novín a časopisov v knižnici Múzea totality zaberá nie malý priestor. Napriek tomu, že knižnica je 3,6 metra vysoká a viac ako tri metre široká, nedisponuje nekonečným priestorom na knihy. A ani poličky neunesú úplne akúkoľvek hmotnosť.

Z antikvariátov Českej republiky očakávame opätovne dodávku tentokrát viac ako 60 kníh tématicky sa viažúcich k okupácii Československa v roku 1968, Nežnej revolúcii, Železnej opone a socializmu ako takému.

Na ceste sú aj ďalšie časopisy a noviny z doby bývalého Československa.

Práve preto sme za nevyhnutné a najrozumnejšie riešenie považovali rozšírenie knižnice o ďalších 10 políc v dĺžke po 50 cm. Získali sme tak prakticky 5 metrov dodatočného priestoru v knižnici na umiestnenie týchto kníh a to bez narušenia koncepcie Múzea totality. Knižnica s najcennejším materiálom teda stále zostáva dominantou múzea a priestor na vystavovanie iných artefaktov sme nezmenšili.

Knižnica je už doplnená o literatúru. Na ďalšiu čakáme.