Skip to content

Štátny znak ČSSR

Štátny znak Československej socialistickej republiky

V 50. rokoch 20. storočia sa v Česko-Slovensku začalo uvažovať o doplnení nových štátnych znakov. 16. októbra 1955 bol na vojenských plavidlách nahradený Malý štátny znak päťcípou červenou komunistickou hviezdou s levom z Malého štátneho znaku.

S premenovaním Česko-Slovenska 1960 (na Československú socialistickú republiku) sa určil len jeden štátny znak, a to Štátny znak Československej socialistickej republiky.

Znak bol používaný až do 23. apríla 1990.

Štátny znak mal tvar pavézskeho štítu. Znak ozdobovalo červené pozadie, na ktorom bol biely dvojchvostý lev. Na jeho hrudi sa nachádzal novozavedený štátny znak Slovenskej socialistickej republiky. Modrý vrch znázorňoval Kriváň a žltá horiaca vatra Slovenské národné povstanie. Nad levom sa nachádzala červená komunistická hviezda so žltým rámom. Autorom znaku bol Milan Hegar.

Zdroj: Wikipedia.org

Štátny znak – zdroj: Autor: TFerenczy – Vlastné dielo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79800664