Skip to content

Šťastnú cestu novomanželom – Medaila Mestského národného výboru v Seredi

Ďalší zaujímavý artefakt priamo sa viažúci k Mestu Sereď z doby dávno minulej skončil v Múzeu totality.

Dnes už je medaila „Šťastnú cestu novomanželom“ vystavená vo vitríne múzea.