Skip to content

My first ABC book

Táto brožúrka Anglického jazyka bola vydaná v 1970 roku v Moskve. V zachovalom stave skončila v Múzeu totality.