Skip to content

Ďalšie knihy k téme totalitných režimov v Múzeu totality

Práve sme od kuriéra prevzali ďalších 9 kusov kníh, ktoré nám boli doručené z antikvariátu v Českej republike.

Všetky sa  viažu k obdobiu, kedy bol komunistami v Československu budovaný socializmus a svet bol rozdelený Železnou oponou.

Totalitný režim už svojou podstatou na jednej strane generoval disidentov a na strane druhej ich perzekuoval. Práve na dva diely Slovníka disidentov sme čakali dlhšiu dobu. Už večer pribudnú do knižnice Múzea totality.

Doplnené budú aj knihy zaoberajúce sa ďalšou krajinou východného bloku – bývalo NDR a zločinmi jej tajnej služby STASI.