Skip to content

Věrní soudruzi, nelítostní kati – história totalitnej KGB a sovietskych tajných služieb

Výborná v podstate encyklopédia Sovietskej a Ruskej tajnej služby  KGB od jej vzniku, až do doby porevolučnej.

Kniha je výborne spracovaná a činnosť KGB pre zločinný totalitný režim je v nej jasne a zrozumiteľne zdokumentovaná a to ako  textami, tak foto dokumentáciou.

Táto kniha patrí medzi nateraz posledné prírastky v knižnici Múzea totality.