Skip to content

Knižnica Múzea totality – nové prírastky literatúry

Až 9 kusov kníh z antikvariátu v Českej republike doplnilo knižnicu Múzea totality v tomto týždni.

Všetky sa viažu k obdobiu, kedy bol komunistami v Československu budovaný socializmus a svet bol rozdelený Železnou oponou.

Totalitný režim už svojou podstatou na jednej strane generoval disidentov a na strane druhej ich perzekuoval. Práve na dva diely Slovníka disidentov sme čakali dlhšiu dobu. Už večer pribudnú do knižnice Múzea totality.

Súčasťou dodávky sú aj knihy zaoberajúce sa ďalšou krajinou východného bloku – bývalého NDR a zločinmi jej tajnej služby STASI.

Knihy si neskôr predstavíme aj jednotlivo.