Skip to content

Piecka na výrobu oplátok

Táto elektrická piecka na výrobu oplátok je už v Múzeu totality. Nedá sa vylúčiť, že okrem vystavenia, bude slúžiť na ukážky, ako oplátky boli vyrábané v minulosti. A vlastne, z časti sú aj v súčasnosti.