Skip to content

Kedy exstarosta M.H. zaplatí pokutu vo výške takmer 9000 Euro za porušenie Ústavného zákona?

M.H. zo Šintavy. Vychádzajúc zo správy Ústavného súdu vo veci porušenia Ústavného zákona verejným činiteľom  M.H., Ústavný súd odmietol jeho podanie. To by malo znamenať, že Ústavný súd potvrdil, že OZ v Šintave rozhodlo v súlade s Ústavným zákonom, teda zákonne. Pre tých, ktorí nevedia alebo si nespomínajú, o čo konkrétne ide pripomíname, že každý primátor a starosta obce (v mestách aj poslanci MsZ) je povinný podať podanie o svojich majetkových pomeroch. Ak toto opomenie, odignoruje, alebo ho podá nekompletné, nasleduje podľa zákona jasne definovaná vysoká pokuta. Tento stav nastal v obci Šintava. (viď prílohy pod článkom) Aj toto rozhodnutie napovedá, že do krajiny a dokonca aj do malých dediniek sa vracia právo a spravodlivosť a verejný činitelia – volení zástupcovia nie sú nad zákonom a musia si plniť povinnosti im vyplývajúce z nich. Toto by malo byť výstrahou pre každého starostu a primátora, ktorý si svoju funkciu pomýlil so svojou súkromnou firmou. Čo toto hovorí o poslancoch v Šintave, ktorí zahlasovali za udelenie zákonom stanovenej pokuty? Jednoznačne ide o ich rozhľadenosť a nepochybne aj odvahu. A čo toto hovorí o poslancoch ostatných? Tí, ktorí nehlasovali za zákonný trest pre porušenie Ústavného zákona verejným činiteľom, sa vo vývoji zasekli niekde medzi socializmom a súčasnou dobou. Zdá sa mi, že toľko v poslednej dobe opakované heslo „to je náš človek“ tak skoro z myslenia niektorých ľudí nevymizne. Medzi tými, ktorí akosi zabudli na právo a spravodlivosť je aj poslanec Kavoň, na ktorého zdĺhavé propagandistické vyjadrenia na rokovaniach OZ zabudneme len ťažko. Ústavný súd dal Kavoňovi jasnú odpoveď, aké „právo“ to verejne obhajoval. Naberie poslanec Kavoň odvahu verejne sa obyvateľom obce Šintava, ktorých zastupuje, ako aj ostatným poslancom verejne sa ospravedlniť? K postoju Ústavného súdu vo veci pokuty M.H. sa ešte budeme venovať. TS_ustavny_sud Anonymizované – draft rozhodnutiaobec šintavapokuta20-10-29]]>