Skip to content

"Včasná informovanosť širokej verejnosti zo strany mesta s možnosťou vyjadriť sa k návrhu, ostala bokom" – Ľ. Veselický v r. 2009

„Informovanosť občanov bola nedostatočná“ verejnosť informovali nasledovne: „Na podnet pána I.Sklenára som dal návrh na doplnenie uznesenia, aby sa i keď v pomerne krátkom čase mali možnosť vyjadriť tí, ktorí budú mať záujem. S poľutovaním musím konštatovať, že v tomto prípade, ako aj v prípade budúcnosti prevádzky tepelného hospodárstva, ktoré bolo opäť prezentované iba členom komisií MsZ včera, mesto nezabezpečilo takú informovanosť svojich občanov, akú si spomínané akcie zaslúžia“ – napísal autor článku Ľubomír Veselický a pokračoval: „Keby neexistovali nezávislé internetové noviny www.seredonline.sk, tak sa o pripravovaných zmenách dozvedia obyvatelia Serede až vtedy, keď sa začne niečo búrať a niečo stavať.“ Dlhodobo tvrdím, že súčasný viceprimátor a stále poslanec a jeden z hovorcov Ľubomír Veselický nebol vždy človekom neschopným verejne vystúpiť a pomenovať veci pravými menami. Páči sa mi hlavne jeho ocenenie zásluh seredonline.sk a preto aj po 12 rokoch budeme konať rovnako, ako v čase, kedy sme od Ľ. Veselického oprávnene získali pochvalu. Píše sa máj 2021 a v meste sa chystajú opätovne veľmi vážne investície, ktoré svojou podstatou na dlhú dobu ovplyvnia dopravnú infraštruktúru v meste a bezpečnosť stále viac ľudí pohybujúcich sa na bicykloch. Mesto konečne rieši cyklotrasu od mosta ponad rieku Váh po železničný most a opätovne koná rovnako ako sa dočítame v oprávnenej kritike Ľ. Veselického. Dnes viceprimátorovi Veselickému vynechanie verejnosti z diskusie ako a kadiaľ má cyklotrasa byť smerovaná nevadí? Na tak závratnú zmenu názorov sme sa chceli spýtať aj Ľubomíra Veselického, no telefón nedvihol. Na to, ako chce mesto riešiť cyklotrasu,  sa spýtame kompetentných. Cyklistov skutočne pribúda a tým aj nároky na infraštruktúru. Čo si myslíte? Majú čo povedať obyvatelia mesta k tomu, kadiaľ a po akej cyklotrase sa budú voziť? Kedy sa verejnosť dozvie, že cyklotrasa je momentálne predpokladaná tak, že jej ustúpi ďalšia – žiaľ jedna z posledných – vzrastlá lipa na námestí? A pýtame sa verejne, dokedy bude vedenie mesta ignorovať právo občanov spolurozhodovať o tom, ako budú ich spoločné peniaze využité?]]>