Skip to content

Mestská polícia rozširuje kamerový systém v Seredi a ďalšie informácie o bezpečnostných kamerách v meste

Mesto Sereď pristupuje k rozšíreniu kamerového systému vo svojom katastri. Kompletnú dodávku kamier a realizáciu súvisiacich prác s inštaláciou zabezpečuje firma REJK-NET s.r.o. Šoporňa. Kamerový systém vo veľkej miere pomáha príslušníkom Mestskej polície pri prevencii a odhaľovaní trestnej činnosti, pri dodržiavaní verejného poriadku v meste, prispieva k ochrane verejného majetku a zdravia občanov. Prvotná myšlienka zaviesť v Seredi kamerový systém bola v roku 2000, no v tom čase poslanci zámer neodsúhlasili. K schváleniu došlo až v roku 2002, kedy bolo vybudované operačné stredisko a jedna kamera na svetelnej križovatke. O rok na to pribudli dve nové kamery na Námestí slobody a Námestí republiky. Neskôr boli pridané ďalšie dve kamery na Kúpeľnom námestí a pred Billou. Postupne sa kamerový systém rozširoval na ďalšie lokality a aktuálne je mesto pokryté 107 bezpečnostnými kamerami.

V nasledujúcom rozhovore so zástupcom náčelníka Mestskej polície v Seredi Petrom Sokolom prinášame odpovede na dôležité otázky ohľadom bezpečnostných kamier. V rozhovore sa dozviete či môže občan vidieť záznam z kamier, prečo nastáva situácia, že kamera nezachytí páchanie trestnej činnosti, či môže občan použiť vlastnú kameru na monitorovanie verejného priestranstva a mnoho iných zaujímavých informácií.
.
Rozhovor: Koľko nových kamier bolo nainštalovaných na území mesta tento rok? V roku 2021 sme do systému zatiaľ pripojili 5 nových kamier a to na Cukrovarskej ul. 181 pred Cukrovarom, na Mládežníckej ul. pred OA, na Pažitnej ul.1013 a 1014, na križovatke Železničná-A. Hlinku. Ďalších 15 kamier podľa zmluvy bude osadených na miestach: Nám. slobody 29, Nám. slobody 30, Mlynárska 30, M .R. Štefánika (hokejka), D. Štúra 761, D. Štúra (Libresso + kino Nova), Trnavská (Akuma), 2x Šulekovská (kruhový objazd), Jelšová (TJ Rozkvet), Mlynárska (3x tržnica) a Železničná ul.. Tento rok plánujeme ešte v rámci novej výzvy osadenie ďalších kamier a to na Dolnomajerskej 1223 a 1235, ul. Krásna-F. Kráľa, Nám. slobody-SAD, Šulekovská- garáže a Vinárska-parkovisko. Koľko statických a koľko otočných kamier je aktuálne nainštalovaných v Seredi? Momentálne máme v mestskom kamerovom systéme pripojených 55 otočných kamier a 52 statických kamier. Koľko dní je záznam z kamery zálohovaný? Záznamy sa zálohujú na jednotlivé DVR zariadenia a podľa kapacity HDD diskov je záznam uchovávaný max.14 dní. Po 14 dňoch sa záznam automaticky prepisuje. Má k záznamom prístup občan, ktorý sa stane obeťou krádeže alebo nehody? Samotný občan nemá prístup k záznamom a nemôže vidieť čo je nahrané. Samozrejme, ak nahlási protiprávne konanie, nehodu, krádež a pod. vieme mu záznam pozrieť, ale informáciu z kamier dostane až vtedy, ak je skutok nahlásený a vec preveruje mestská alebo štátna polícia. Iba tieto zložky môžu disponovať s týmto kamerovým záznamom. Ak občanovi napr. niekto poškodil vozidlo a nechce to nahlasovať, nemôžme mu povedať EČV vozidla, ktoré mu to spôsobilo. Informáciu dostane iba dopravný inšpektorát. Veľa krát sa občania snažia získať EČV vozidla, ktoré im spôsobilo škodu s tým, že oni si to s ním vybavia. Takto to ale nefunguje. Taktiež, ako som spomínal, niektoré spoločenstvá vlastníkov bytov čo si zakúpili kamerové systémy a prepojili na MsP, už nedisponujú so záznamom. Obsluha kamerového systému je zabezpečená školenými pracovníkmi. Ide o chránenú dielňu. Koľko osôb obsluhuje kamerový systém? Obsluhu kamerového systému zabezpečujú prevažne 8 zamestnanci, ktorí sú , ako ste spomínali, evidovaní v chránenej dielni. Tá bola pri Mestskej polícii zriadená v roku 2012 v spolupráci s Úradom práce soc. vecí a rodiny Galanta, pričom úrad prepláca mzdové náklady na zamestnancov približne vo výške 45%. Zamestnanci pracujú v nepretržitej prevádzke, v 12 hod. zmenách, ranné a nočné zmeny. Celkovo pracujú v 35 hod. týždni. Na jednej zmene pracujú 2 zamestnanci, ktorí ovládajú kamery, vedia sa zameriavať na pohyb osôb, zaznamenávať priestupky a komunikovať s hliadkou pri zistení nejakého konania. Výhodou kamier je možnosť naprogramovania a teda, ak kameru neovláda operátor, tak kamera má nahratú svoju jazdu pri ktorej sa postupne sníma celé okolie pred kamerou. Predstava „niektorých občanov“, že ak je v priestore kamera tak všetko je nahraté je veľmi mylná. Z uvedeného dôvodu vždy vyzývame občanov, aby boli nápomocní pri nahlasovaní rôznych protiprávnych konaní. Jednoduchým zavolaním na MsP a uvedením miesta skutku je možné kameru okamžite natočiť na to miesto a jasne to zdokumentovať. Toto je pomoc občana polícii, polícia nechce a nepotrebuje, aby to občan riešil, ale ak niečo vidí tak aby zavolal telef. č.159. Aj napriek tomu, že kamerový systém sledujú 2-3 osoby, pre väčší počet kamier si nemusia všimnúť niečo protiprávne. Monitorovanie verejného priestranstva musí byť verejne známe. Sú občania Serede o monitorovaní informovaní napríklad nálepkami na stĺpoch VO a pod.? Informácia o monitorovaní verejných priestranstiev je zverejnená viacerými spôsobmi, napr. na každom vstupe do mesta Sereď sú informačné tabule o monitorovaní, pri vstupoch na sídliská a jednotlivé ulice sú tabule s oznámením o monitorovaní a aj na spomínaných stĺpoch verejného osvetlenia sú samolepky. Aká je kvalita dát? Je záznam v HD kvalite? Prevažne do systému pripájame otočné kamery Dahua 2 Mpx IP PTZ kamera s IR prísvitom do 100 m, 25x zoom s rozlíšením 1920 × 1080 px. Statická kamera je prevažne Dahua 5 Mpx kompaktná Starlight IP kamera, exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED s dosvitom 50 m, 1/2.7″ 5 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 2592 x 1944 px @ 20 fps, citlivosť 0,015 lx / F1.5, motor zoom objektív 2,7–13,5 mm / F1.5, uhol záberu 100°–28° . Bezpečnostné kamery sú občas kritizované, že zrovna v čase krádeže alebo nehody sú otočené opačným smerom. Vysvetlite prosím ako to teda je? Danú vec kritizujú ľudia, ktorí pravdepodobne nechápu princíp kamery. Nás samotných policajtov veľmi škrie, keď potrebujeme záznam a práve kamera sníma iný priestor. Pri otočných kamerách je toto veľký nedostatok. Kamera je naprogramovaná na snímanie postupného priestoru 360 stupňov + miesta pod kamerou, ale samotný pohľad objektívu kamery zaberá iba cca 60 stupňov (pri zoomovaní ešte menej), takže zvyšných 300 stupňov kamera vždy nesníma. Žiadna kamera nikdy nesníma celých 360 stupňov. A tu je ten problém, že nikto nevie kde sa čo stane a tým pádom nastávajú aj situácie, že kamera nemusí nasnímať práve danú udalosť. Otočné kamery boli umiestňované zvyčajne na križovatky, kde je možné kamery otáčať a približovať na väčšie vzdialenosti. Otočnou kamerou vieme priblížiť sledovaný objekt na 100-150 metrov a prečítať EČV vozidla, čo so statickou kamerou nikdy neurobíme. Nakoľko v tejto dobe už máme s otočnými kamerami pokryté centrum mesta, pristupujeme k osádzaniu statických kamier na jednotlivé parkoviská a miesta potrebné k sledovaniu. V prípade nutnosti niektoré otočné kamery budú nahradené statickými. Kamerový systém plní funkciu preventívneho opatrenia mesta pre ochranu verejného poriadku a bezpečnosti. Ide o prevenciu voči prípadnej kriminalite, pouličnej trestnej činnosti, poškodzovaniu majetku či ohrozenia zdravia občanov. Ovplyvnili kamery počet priestupkov v meste? Všeobecne kamera vo verejnom priestore plní preventívne opatrenie. Pre porovnanie napr. oproti roku 2014 sa znížil počet zistených priestupkov kamerou z 63% na 30%. V minulosti sústavne po víkendoch boli poprevracané smetné nádoby a lavičky. Dnes sa tiež nájdu tieto prípady, ale je to v minimálnej miere. Operátori KS sa snažia pohyb osôb, vozidiel monitorovať a ak spozorujú niečo podozrivé, oznamujú to hliadke. Kamerovým systémom je možné odsledovať osoby poškodzujúce majetok mesta a občanov, znečisťujúce priestranstvá, psíčkarov, ktorí neodstraňujú exkrementy, zlé parkovanie vozidiel a pod. Kamerový systém prispel k objasneniu rôznych krádeží z vozidiel, bicyklov, rôzneho majetku a tiež k odhaleniu sprayerov. Pravidelne sú výstupy z kamier poskytované kriminálnej polícii, NAKA, OOPZ a dopravnej polícii z dôvodu dokumentovania trestných činov a dopravných nehôd. V súčasnosti bezpečnostné kamery nepredstavujú vysoké finančné náklady. Vysvetlite čitateľom prosím, môže súkromná osoba alebo firma monitorovať verejné priestranstvo napr. pred svojim domom či firmou? Súkromná osoba alebo firma nemôže monitorovať verejné priestranstvo pred svojim domom alebo firmou, pokiaľ verejné priestranstvo nemá v osobnom vlastníctve. Ako je to s kamerami vo vestibuloch činžiakov? Predsa len, ľudia si chcú chrániť svoj majetok. Každý občan, prípadne spoločenstvo obyvateľov si môže chrániť svoj majetok umiestnením kamerového systému vo vchode, výťahu a pod. Mala by byť vypracovaná bezpečnostná smernica, kde budú uvedené podmienky monitorovania, umiestnenia kamier a manipulácie s archívom záznamov. Musí byť aj určená zodpovedná osoba, ktorá zodpovedá za nahrávanie a prezerania záznamov. Monitorované priestranstvá musia byť viditeľne označené, že sú monitorované. Verejné priestranstvá pred činžiakmi nemôžu byť monitorované týmito kamerami. Z uvedeného dôvodu sa niektoré spoločenstvá vlastníkov bytových domov dohodli, že si zakúpia kamerový systém, ktorý bude monitorovať verejné priestranstvá pred činžiakom a priľahlé parkoviská a tento systém po dohode s mestskou políciou bol pripojený do mestského kamerového systému. Niektoré takto pripojené kamerové systémy boli buď darované mestu alebo ostali v majetku spoločenstva vlastníkov. Po samotnom pripojení zodpovednosť preberá mestská polícia a výstupy z kamerového systému už prebiehajú iba podľa podmienok mestskej polície. Týmto spôsobom ochrany v meste už spolupracujeme s vlastníkmi bytov na Cukrovarskej 145,146,147, Komenského 3043/40, Čepeňská 3084, Poštová 1157, ktorí si kamerový systém zaplatili. ]]>