Skip to content

Hlásiti se, kdo by chtěl púsobiti jako soudcové, profesoři a pod.

To len aby sme nezabudli na socialistickú minulosť… Na súčasné praktiky v získavaní titulov podvodmi, sú slušní ľudia oprávnene nahnevaní a logicky ich odsudzujú. Áno, ten, kto získal titul neoprávnene, by sa ho mal vzdať. Ide nielen o podvod, ale aj neoprávnenú výhodu v  spoločenskom stause či v zamestnaní. V tom druhom prípade titul môže priniesť aj neoprávnený finančný príjem z neoprávnene získanej výhody – napr. funkcie v štátnej správe, na úrade, polícii a pod. Škody, ktoré následne takíto podvodníci napáchajú v spoločnosti sú ťažko vyčísliteľné, tie morálne prakticky vyčísliť nedokážeme.  Podceňujete získanie titulu podvodom, za peniaze a bez riadnych vedomostí u policajta, úradníka alebo všeobecne u vám blízkeho človeka? Podceňoval by ste rovnako aj podvodom získaný titul u lekára držiaceho v ruke skalpel krátko pred operáciou vašej ľadviny, oka svojho, či vášho dieťaťa? Kedy sa už konečne ľudia spamätajú, začnú nekompromisne odmietať korupciu, podvodníkov a pochopia, že je najvyšší čas opustiť staré zvyky v spoločnosti zakorenené ešte z čias bývalého totalitného režimu? Zdroj fotogragfie: FB]]>