Skip to content

Kandidáta Jankulára rozhodila otázka novinára týkajúca sa zneužitia štátnych inštitúcií na predvolebnej kampani

A na otázku obyvateľa mesta a novinára reagoval agresívne.

Ešte väčším problémom je, že namiesto okamžitej odpovede a zároveň verejného ospravedlnenia sa nielen verejnosti, ale aj  VŠZP a RÚVZ, teda štátnym inštitúciám zneužitým v súkromnej predvolebnej kampani kandidáta Jankulára a jeho tímu, Jankulár novinára atakoval kandidatúrou jeho manželky. V súvislosti s jeho konaním odporné a samozrejme – zúfalé…

Pán Jankulár, ako sa plánujete správat k novinárom v prípade, že v kandidatúre na post primátora budete úspešný, keď už v predvolebnej diskusii ste voči novinárom agresívny pre ich legitímne položené otázky? Ako budete reagovať na otázky týkajúce sa napríklad transparentnosti v riadení úradu a správe vecí verejných, keď pri tak jasnom zneužití štátnych inštitúcií ste nervózny a nedokážete sa k veci postaviť čestne a s pokorou?

Hovorkyňa VSŽP nám potvrdila, že účasť na politických akciách majú zakázanú a sú apolitickí z čoho je zrejmé, že na politické ciele boli zneužití.

Je na škodu veci, že samotný organizátor (pre objektivitu treba uviesť, že zároveň realizátor kampane kandidáta Jankulára a jeho tímu) Jankulára neupozornil na jeho neprijateľné správanie sa voči občanovi a novinárovi a neupozornil ho, kde je v danom momente jeho (Jankulárove) miesto.

Otázku novinára sme doplnili o našu – „prečo asi VSZP požiadala Jankulára o stiahnutie fotografií z jeho profilu na sociálnych sieťach?“

Skutok sa stal

Áno, aj tu je potrebné konštatovať, že skutok sa stal a dve štátne inštitúcie boli kandidátom Jankulárom a jeho tímom zneužité v predvolebnej kampani.

Otázka stojí, čo všetko nebude mať problém zatial kandidát Jankulár v prípade zvolenia zneužiť vo svoj prospech a prospech svojich blízkych.

Problémom tímu Jána Jankulára sú aj niektorí kandidáti jeho tímu. Napríklad  Miloš Klenovič a Marek Tóth de facto nie sú obyvateľmi Mesta Sereď. Klenovič už viac ako rok žije v Šintave a Tóth má dom a roky žije v Dolnej Strede. „Len“ formálne splnenie podmienky trvalého pobytu nevyhnutného pre kandidatúru na post poslanca MsZ, by mala byť minimálne morálnou zábranou uchádzať sa o takto dôležité volené posty.

V prípade viacerých kandidátov je, resp. by malo byť  problémom aj ich prepojenie na Mesto Sereď a osoby blízke vedeniu mesta cez ich podnikateľské aktivity a aktivity ich firiem a im blízkych osôb a firiem. Ide o spomenutého Klenoviča a Tótha, architekta Krála a niektorých ďalších aj keď nie tak známych kandidátov na post poslanca MsZ.

Jeden arogantný primátor nerešpektujúci zákony a porušovanie zákonov verejne a bez problémov obhajujúci, na tomto dôležitom poste končí a chce sa presunúť do VÚC.

Nezaslúži si konečne kriminalitou po dlhé desaťročia tak veľmi skúšané Mesto Sereď na poste primátora mať človeka s jasne nastaveným morálnym kompasom, dodržiavajúceho zákony a rešpektujúceho občanov a obyvateľov mesta?

 

Zdroj: Instagram Ján Jankulár