Skip to content

V princípe mi je jedno, kto bude primátorom. Desí ma len ten, koho do funkcie odporúča Tomčányi

Napriek naozaj stovkám otázok „koho budem voliť“, napíšem koho určite nebudem. A prečo.

Jedného z kandidátov na post primátora mesta odporúča voliť súčasný primátor Martin Tomčányi. Ním preferovaného kandidáta nepoznám, dostal som sa iba k informáciám, akým spôsobom bol navrhnutý a zvolený do jednej z komisií MsZ a priebežne som sledoval jeho správanie, konanie a vyjadrovanie sa k veciam verejným.

Zaregistroval som zneužitie zámeru na larzenkách, zneužitie dvoch štátnych inštitúcií pri jeho volebnej kampani a osobne som videl kandidátovu reakciu na otázky položené občanom a novinárom. To mi stačí k rozhodnutiu že – nie!

Za väčší problém ale ja osobne považujem práve odporúčanie súčasného primátora a to, že aj jeho volebná kampaň je riešená takpovediac „v rodine“ primátora.

Môj pohľad na Martina Tomčányiho vychádza z osobného poznania jeho osoby ešte z čias socializmu a preto si dovolím vyjadriť svoj názor asi takto:

Tomčányi z môjho pohľadu pre demokraciu, právo a spravodlivosť predstavuje to najzákernejšie a najhoršie zlo, ktoré v meste po desaťročia výrazne ovplyvňuje veci verejné a osudy jednotlivých ľudí a podnikateľov. Posledných dvanásť rokov priamo z pozície primátora mesta.

Odmietam ignorovanie zákonov Tomčányim a obhajovanie ich porušovania. Odmietam nezákonné vyplácanie odmien, NEkonanie tam, kde z pozície primátora a štatutára mesta konať mal a odmietam správu vecí verejných spôsobom jemu vlastným.

Tomčányi kandiduje na post poslanca VÚC v zostave, ktorá je do veľkej miery komická. Jeden zo spolukandidátov sa verejne prezentuje v úbore falošného rytiera na úrovni komiksovej postavičky a druhý ako vidím z rozsudku zverejneného súdom, bol v minulosti právoplatne odsúdený za účasť pri úmyselnom trestnom čine.

Títo volení funkcionári spravujúci mesto a obce svojsky ponímajú demokraciu, právo a spravodlivosť. A ja odmietam, aby do rúk dostali ešte väčšiu moc.

A Tomčányi dokonca podľa vyjadrenia konkrétnej osoby mal v konkrétnom právnom spore cez vplyvné osoby robiť kroky na Okresnom súde s cieľom, aby jedna strana sporu prehrala, nakoľko potrebuje taký rozsudok. Disponujeme záznamom tohto vyjadrenia, no keďže je predmetom vyšetrovania, nemôžeme ho nateraz uverejniť.

Tím kandidujúci na posty poslancov VÚC, na billboardoch, ani inej mne dostupnej reklame nemá uvedené ani strany, ktoré ich podporujú, resp. za ktoré kandidujú.

Chceme transparentnú spoločnosť, voláme po práve a spravodlivosti. Kritizujeme korupciu, ktorá likviduje štát a následne podnikateľov a občanov.

Preto Tomčányiho ani nikoho, s kým kandiduje, či koho odporúča, ja voliť nebudem.