Skip to content

Dnes v Seredi určujeme charakter a hodnoty, na ktorých bude stáť mesto

Odvolené. Pol hoďka čakania, novinky, ale dalo sa to zvládnuť.

Počúvajúc postrehy ľudí, mali byť zoznamy kandidátov a ich priradenie k jednotlivým volebným obvodom občanom zaslané skôr pred voľbami. Hlavne starí ľudia by mali možnosť prečítať a zosumarizovať si tých „svojich“ kandidátov a voliť podstatne istejšou rukou a – pripravení.

Vzniklo aj niekoľko nedorozumení vychádzajúcich práve nie z úmyslu, ale neznalosti, resp. zamenenia si pojmov volebný obvod a okrsok.

Minimálne do jednej volebnej komisie občianka privolala políciu práve z vyššie uvedeného dôvodu. Hovorkyňa  KR PZ nám zaslala nasledovné stanovisko:

„Dobrý deň, Polícia prijala oznámenie o údajnom rozdávaní nesprávnych hlasovacích lístkov v jednom z volebných okrskov v meste Sereď. Ihneď bola vyslaná policajná hliadka, ktorá sa na mieste spojila s oznamovateľkou. Policajti spolu s predsedkyňou volebnej komisie situáciu oznamovateľke vysvetlili. Zároveň pani poučili o možnosti podať oznámenie, čo oznamovateľka odmietla a policajtom poďakovala za ústretovosť.“

Nakoniec sa všetko vysvetlilo, čo je samozrejme dobre.

Dnešné komunálne voľby v Seredi sú o ďalšom smerovaní mesta. Pre mesto a občanov sú veľmi dôležité. Sú o zápase o základné hodnoty, ako morálka, etika, právo a spravodlivosť. Ich výsledok určí charakter a hodnotové smerovanie mesta možno dokonca na desaťročia.

Je to na občanoch…

Nezabudnite – dnes sa volí iba do 20:00 hodiny !!