Skip to content

Dnes uplynulo 30 rokov od smrti Karla Kryla

Počas totalitného režimu sme jeho hlas a piesne počúvali hlavne v Československu zakázaných rozhlasových staníc Hlas Ameriky (VOA) a Slobodná Európa.

Počas pešieho pochodu do Hainburgu konaného 10. decembra 1989, teda na Deň ľudských práv, pieseň Bratříčku zaznela z lode na Dunaji medzi Československým a Rakúskym brehom rieky.

A následne sme ho mali možnosť vidieť aj osobne na koncertoch po vtedy ešte ČSSR a následne  ČSFR.

Karel Kryl zomrel náhle 3. marca 1994 a pre staršiu generáciu stal pojmom a ním aj zostane…

Dnes je v Karlovom rodnom meste  Kroměříž Múzeum Karla Kryla. Pochovaný je na Břevnovskom cintoríne v Prahe.

Pri hrobe Karla Kryla:

Malé nahliadnutie do Múzea Karla Kryla:

V Múzeu totality máme uložené originálny LP Karla Kryla a v knižnici Múzea totality niekoľko kníh o Karlovi Krylovi.

Ďalší článok uverejnený na SeredOnLine.sk, nájdete tu:

https://archiv.seredonline.sk/clanky/pred-dvadsiatmi-rokmi-zomrel-karel-kryl/index.html